Na Kanfanarštini će se vršiti dezinsekcija komaraca