Poreč prvi hrvatski grad član europskog udruženja „Ruta Feničana“ za razvoj projekata u kulturi i turizmu