U Rovinju odstrijeljene čak 122 divlje svinje 'UZ PROGRAM ZAŠTITE DIVLJAČI, NAPOKON ĆEMO RIJEŠIT OVAJ PROBLEM'