Fažana ima novo odlagalište zelenog otpada i gradi moderno reciklažno dvorište