Danas je potpisan Sporazum o suradnji s dvojezičnim gradovima i općinama Istarske županije