HLK predlaže: U pozivne centre uključite zdravstveno osoblje s burze rada