Podzemni kontejneri stižu i u Ulicu Cara Emina u Puli