U ispunjenoj dvorani Žatika, Hrvatska stigla do uvjerljive pobjede