‘SILA U ROVINJU NE STANUJE’ Naloženo skidanje antena sa zgrade MUP-a! HOĆE LI GRAD ZAUSTAVITI I GRADNJU BENZINSKE PUMPE?