SLAVA IM - GLORIA ETERNA Predstavnici grada Rovinja položili cvijeće podno Središnjeg križa groblja Laste