Počinju radovi na energetskoj obnovi OŠ Marije i Line Umag