POSLJEDNJA ROVINJSKA RUŠEVINA? Vlasnik, po nalogu Grada, uklanja prizemnicu preko puta Aldo Rismonda