U tijeku sanacija krova na zgradi talijanske osnovne škole u Rovinju