Policijski službenici započeli provoditi preventivnu aktivnost ''Kaciga glavu čuva''