Ni kiša nije spriječila još jednu promocija na ljetnoj literarnoj pozornici u Puli