U Barbanu održan koncert klasične glazbe pulskih i zagrebačkih umjetnika