MAŠKARE, ČA MORU MAŠKARE Mladi rovinjski glazbenici sviraju POD MASKAMA