Maturu palo 400 gimnazijalaca što u odnosu na lani znači 60 POSTOTNO POBOLJŠANJE