DJECA SE IGRAJU, UČE I SUDJELUJU U RAZNIM PROJEKTIMA Počela je treća smjena Ljetnog kampa u Poreču