Nastavljaju se Dječje radionice u Labinu koje organizira Alfa Albona