Hrana je naše gorivo. Biste li u auto natočili loše gorivo?