DAN I GODINA MEDICINSKIH SESTARA U Rovinju radi Violeta Arbanas kojoj je ovo poput obiteljskog posla 'NI NAKON 200 GODINA OVA PROFESIJA NIJE U POTPUNOSTI PRIZNATA!'