Izrazito negativan utjecaj pandemije na globalno mentalno zdravlje