ODRŽAN PRVI SASTANAK INICIJATIVE GRAĐANA ZA URBANE VRTOVE U PULI