SAN ČULA, SAN VIDJELA Gerilski rat po rovinjskim boškama