Ukidaju se zamjenici načelnika i gradonačelnika u općinama i gradovima ispod 35 tisuća stanovnika