Bale: Uključite se u izradu proračuna za iduću godinu