UZ DAN GRADA ROVINJA Valerio Drandić: U krizama preživljavaju jaki, hrabri i odgovorni, no potrebno je i malo sreće