MARINO PERCAN: Moja prednost je što ne pripadam nijednom klanu