Međunarodni dan prava djeteta gradonačelnik Boris Miletić obilježio susretom s predstavnicama Dječjeg gradskog vijeća