Brzom intervencijom spriječeno širenje požara u Krmedu nedaleko Bala