Ne izazivajte sudbinu, koristite sigurnosni pojas.