AKCIJA POLICIJE U PULI, FAŽANI I MEDULINU Zbog nepropisnog parkiranja sankcionirano 12 vozača