Istarska razvojna agencija u suradnji s Gradom Pula kreće u realizaciju strateškog projekta