Mjesni odbor Šijana: Započinje priprema za uređenje Ulice 43. istarske divizije