Održana radionica na temu državnih potpora u kontekstu primjene ITU mehanizma