U Pazinu održana primopredaja prvog dijela spremnika - podijelit će se više od 10 tisuća