Grad Poreč snižavanjem kamata smanjio kreditne obaveze za 11,5 milijuna kuna