Globalni gubitak u sektoru putovanja i turizma u 2020. gotovo 4,5 bilijuna dolara