Otvorene prijave za edukacijski i praktični proces testiranja i validacije poslovnih modela društvenopoduzetničkih pothvata!