ROVINJ Započele pripreme na gradilištu novih stanova POS-a