Znate li da se u Poreču grade i popravljaju manji avioni?