Poreč 'grad domaćin' na diplomatskom prijemu u Münchenu