Kaštijun zbog kvara obišao sudski vještak, Giacometti pozvao na sastanak direktore komunalnih poduzeća