U Poreču kreće velika investicija obnove kulturnih spomenika ROMANIČKE KUĆE, MUZEJA, BAZILIKE, KUĆE DVA SVECA…