Šire se pješačke zone u Poreču: kod Parka Olge Ban, u Novoj Vasi i Picalu