Miletić: Pojedini županijski EU projekti su ocijenjeni kao najbolji