ACI u Puli sudjelovao na panelu 'Era vodika: inovacije, izazovi i prilike'