BAT-ova tvornica u Kanfanaru priključena na prirodni plin