NOVA ULAGANJA Kaštijun se zadužuje za 20 milijuna kuna